Tomasz Bardelski
Szkółka Rolkarska REDwheel  
ul. Powstańców Śląskich 10/1
45-086 Opole
m. +48 600 48 55 54
e-mail: rolki@redwheel.opole.pl
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0003 6620 1446

 

* Klienci sklepu Bladeville Katowice:  okazicielowi bonu ze sklepu Bladeville, Szkółka REDwheel Opole oferuje jedną godzinną lekcję gratis. Lekcja odbywa się w ustalonym ze Szkółką terminie w ramach jednej z istniejących grup. UWAGA: darmowa lekcja przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które nie były lub nie są klientami Szkółki Rolkarskiej REDwheel. Na jedną osobę przypada tylko jedna lekcja, bez względu na ilość posiadanych bonów. Posiadacz bonu nie ma możliwości zmiany terminu ustalonej lekcji, a w przypadku nie stawienia się na ustalone zajęcia, lekcja przepada. 

Zajęcia prowadzone są w domEXPO Opole przy ul. Kępskiej 8 (ulica łącząca Budowlanych z Luboszycką), II. piętro, obok kasy Rollkowiska.

Partnerzy Szkółki

kontakt